İki Doktor Bir Tıp Öğrencisi …

Bir gün içinde 2 doktor bir tıp öğrencisi intihar etti. Bu intiharlar hekimlik mesleği açısından bir sıkıntı olduğunu gösteriyor. Hekimlik, kişiye ciddi sorumluluk yükleyen bir meslektir. Gecesi gündüzü olmayan bir meslektir. Gece çalışmasının karşılığının alınmadığı bir meslekte çalışıyoruz. Devlet hastanesi, üniversite hastanesi, özel hastane her birinin farklı kuralları var. Son on beş yılda sağlık ve…

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun

“Cumhuriyet Saltanat kazanını devirip, emperyalizmin ateşini Türkiye’de söndürdüğü için, bir Millî Kurtuluş yarattı.” “Cumhuriyet emperyalizme, yani Cihan Finans-Kapitalizmine ve Saltanat’a, yani Osmanlı Tefeci-Bezirganlığa karşı savaşarak doğdu.” (Hikmet Kıvılcımlı Cumhuriyet Bayramı nedir? 1968).Dünyada emperyalizme karşı ilk kurtuluş savaşlarından birini vererek kurulan Cumhuriyetimizin, Bayramı hepimize kutlu olsun.

BİRLEŞİK KAMU -İŞ DEVRİMCİ SINIF SENDİKACILIĞINI İLKE EDİNMEZSE

6 Bin Yıllık Sınıflı Toplumun Çürümüş Kültürünün, Kokuşmuş Düzeninin, Yoz AhlâkınınHülooğğ’cu Yaratan Kör İnançlarının ve Sarı Sendikal Anlayışının Esiri Olur! Devrimci Sınıf Sendikacılığını ilke edinen bir sendika ne yapmalıdır? AB-D (ABD ve AB) Emperyalistlerinin yerli satılmışlar eliyle yarattıkları karanlık zamanci tahlil edebilmeli ve bu zamance müdahale edici, geniş kapsamlı, somut, militan, doğru taktikler geliştirebilmeli; üyeleri…

5 EKİM DÜNYA ÖĞRETMENLER GÜNÜ ‘KUTLU’ OLSUN!

2017 Türkiye’sinde mesleğimiz adına kutlanacak bir şey kaldıysa ‘kutlu’ olsun günümüz. Ülkemiz ve Halkımız, ABD ve AB Emperyalistlerinin ülkemize yönelik politikalarıyla ve insanlık düşmanı bu emperyalistlerin ülkemize dayattığı Ortaçağcı zihniyetin kara yüzüyle boğuşurken; mesleğimiz, özlük ve demokratik haklarımız, mesleki onurumuz da can çekişiyor. Laikliğe, Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyet’in kazanımlarına, insancıl tüm değerlere sonuna kadar sahip…