Türk Tabipler Birliği 69. Büyük Kongresinin Ardından

Türk Tabipler Birliği (TTB) 69.Büyük Kongresi 8,9,10 Haziran tarihlerinde Ankara’da yapıldı. Adı büyük kongre ama nicelikçe ve nitelikçe küçülen bir TTB’ in kongresiydi gerçekleşen. Üzücü bir durum toplumun aydın ve ayık olması gereken bir kesiminin gözlerine mil çekilmiş olması. Yaşadığımız bütün kötülüklerin arkasında AB-D Emperyalist Haydutlarının olduğunun görülmemesi, görmezden gelinmesi, gözden kaçırılması acı bir durum….

İşçi Sınıfımızın Yüz Akı Günleri 15-16 Haziran!

27 Mayıs Politik Devrimi’nin Halkımıza armağanı olan ve Türkiye’nin en ilerici anayasası olan 1961 Anayasası’yla beraber işçi sınıfımız, sendikal örgütlenme, grev, toplusözleşme hakkına kavuştu. CIA tarafından kurdurulmuş olan işveren yanlısı sarı-gangaster sendika Türk-iş’e mahkûm olmaya karşı çıkan İşçi Sınıfımız, 61 Anayasası’nın sağladığı sınırlı da olsa özgürlükler ortamının sonucu olarak DİSK’i 13 Şubat 1967’de kurdu. Kısa…

Halkçı Doktorlar TTB 69. Büyük Kongre Bildirgesi

Son iki yıl da ülkemizde önemli gelişmeler oldu.  İki Ortaçağcı gücün hesaplaşması olan 15 Temmuz Ganimet Paylaşım Savaşı ve arkasından gelen OHAL zamanci, tüm halkımız için, önceki dönemlere göre daha zor koşullar yarattı. Olağanüstü Hal Koşulları altında, çalışanlar her türlü baskıyı yaşar hale geldiler. Yargı kararı olmadan binlerce kamu emekçisi ihraç edildi. İşçi sınıfına grev…

En güzel renk hangisi anne? 

Ne kadar güzel şey, Yolun üstündeki bina Yıkıldığı zaman Bilinmeyen ufku görmek…                                          Orhan Veli Kanık Gökyüzü delik deşik… Her yer gökdelen… Yüzyıllar boyu nice medeniyete başkent, nice şiire başlık olmuş İstanbul, artık bir taşkent… “Kentsel Dönüşüm” adıyla toprak ana taşa dönüşüyor, bulutlar asit ağlıyor… “OHALde” Dünya Çevre Günümüz Kutlu Olsun… İnsana zerre kadar değer…